Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Yêu cầu Demo với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trình diễn phần mềm cho bạn xem và bạn có thể mua sử dụng như bước tiếp theo.
Hiện tại, chúng tôi làm việc với cá hồi vân, cá rô phi, tôm thẻ chân trắng, cá tra và cá hồi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thêm các loài mới mỗi tuần. Bạn có yêu cầu cho một loài mới? hãy liên lạc với chúng tôi tại info@wittaya-aqua.ca và cho chúng tôi biết!
Chúng tôi tiến hành hội thảo online trên web hướng dẫn cho người nuôi cách tạo lập và sử dụng phần mềm. Chúng tôi cũng có các khóa hướng dẫn, sách tham khảo và các tài liệu học tập khác hoàn toàn miễn phí. Đào tạo tại chỗ trả phí cũng có thể được thu xếp tùy thuộc mỗi khu vực địa lý.
Chúng tôi đặt trụ sở tại Toronto, Canada. Tuy nhiên, chúng tôi có đại diện tại Việt Nam và đang nỗ lực phát triển mạng lưới đại diện của chúng tôi. Quan tâm đến việc trở thành đại diện của Wittaya? Gửi email cho chúng tôi tại info@wittaya-aqua.ca, chúng tôi rất thích nghe từ bạn!
Tất cả các trang trại đều có nhu cầu riêng biệt, vì vậy chúng tôi làm việc trực tiếp với các trang trại để tìm ra giải pháp phù hợp với nhu cầu của họ. Quan tâm đến một bản demo? Hãy liên lạc với chúng tôi và chúng tôi có thể sắp xếp thời gian phù hợp nhất với bạn!