Quản lý dữ liệu nuôi trồng thủy sản của bạn từ nay có thể dễ dàng.

Đừng lãng phí thời gian với giấy hoặc bảng tính mà hãy kiểm soát và phân tích dữ liệu của bạn.


Bạn quá bận rộn khi dùng tất cả thời gian của mình để quản lý dữ liệu trang trại.

Theo dõi dữ liệu sản xuất rất tốn thời gian và không cho bạn cái nhìn sâu sắc về cách trang trại của bạn đang hoạt động. Các trang trại không sử dụng dữ liệu trong quá trình ra quyết định của họ kiếm được ít tiền hơn, vật nuôi có nguy cơ mắc bệnh cao hơn và tăng trưởng thấp hơn.

Không phải là cách này.

Bằng cách chuyển sang hệ thống quản lý trang trại kỹ thuật số, bạn có thể dễ dàng lưu giữ tất cả dữ liệu trang trại của mình ở một vị trí trên đám mây. Không còn cả chồng giấy hoặc thư mục đầy bảng tính. Mỗi ngày, bạn biết chính xác những gì đang diễn ra trong trang trại của bạn và những gì bạn nên làm về nó.

Aquaculture Data problem

Các tính năng

Phần mềm AquaOp Farm có một bộ tính năng được thiết kế để giúp bạn tiết kiệm thời gian quản lý trang trại của mình. Bằng cách đó, bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để làm những gì bạn làm giỏi nhất - sản xuất ra thực phẩm tuyệt vời.


Tùy chỉnh

Tùy chỉnh mọi thứ bạn muốn xem, bao gồm các loại dữ liệu, loài vật nuôi, thức ăn và thiết bị. Phần mềm hỗ trợ tất cả các loài nuôi chính!

Theo dõi

Theo dõi tình hình vật nuôi ở bất kỳ điểm nào. Dễ dàng kiểm soát khi bạn gom đàn, sang ao, tách đàn hoặc thu hoạch.

Phân tích

Tự động tạo các phân tích tương tác và báo cáo về thức ăn sử dụng, trọng lượng thân, sinh khối và hao hụt.

Ứng dụng di động thân thiện

Loại bỏ các phiếu cho ăn và yêu cầu nhân viên nhập dữ liệu trực tiếp từ ao/lồng bằng ứng dụng di động.

Dự báo

Dự báo trọng lượng thân và đề xuất thức ăn nhằm đạt tăng trưởng tối ưu

Nhập dữ liệu dễ dàng

Nhập và xem dữ liệu bằng bảng tính trong ứng dụng hoặc theo biểu mẫu nhập liệu

Nhập liệu bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Nói lời tạm biệt với hàng giờ ngồi nhập dữ liệu. Ứng dụng AquaOP Farm Mobile cho phép nhập dữ liệu từ ao/lồng nuôi.


Download from Playstore

Mong muốn tìm hiểu thêm?

Chúng tôi rất thích chỉ cho bạn cách AquaOp Farm giúp bạn kiểm soát dữ liệu của mình.