Chúng tôi tin vào nuôi trồng thủy sản bền vững.

Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp các hoạt động nuôi trồng thủy sản có lợi hơn, bền vững và thân thiện với môi trường.


Dân số toàn cầu dự kiến sẽ vượt quá 9,8 tỷ người vào năm 2050, đòi hỏi sự gia tăng lớn trong sản xuất lương thực toàn cầu bền vững.

Nuôi trồng thủy sản đã nổi lên như một hình thức sản xuất protein bền vững và có khả năng mở rộng cao nhất, nhưng nó không phải là không có những thách thức của nó. Dịch bệnh, chất thải và tăng chi phí sản xuất là tất cả các rào cản đang kìm hãm nuôi trồng thủy sản khỏi việc đạt được tiềm năng đầy đủ của nó.

Chúng tôi làm gì


Tại Wittaya Aqua, chúng tôi có hơn 80 năm kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản và chuyên môn khoa học để giúp các trại nuôi đạt lợi nhuận cao hơn, thân thiện với môi trường và bền vững.

Wittaya Aqua Founders working at Fish farms

Đội NgũEvan Hall

CEO

BScH MBADr. Dominique Bureau

CSO

BScH MSc PhDStephen Gunther

Director of Sales and Customer Success

BSc, MScChuyen Ngo Tan Huynh

Sales Manager

BA MBAAlejandra Peralta

Alejandra Peralta

BBAJeremy Fu

Development Lead

BScHNeda Nemati

Nutritional Consultant

BSc MSc PhDFlavia Damasceno

Nutritional Consultant

BSc MSc PhDJamie Hooft

Nutritional Consultant

BSc MSc PhDMatthew Wong

Aquaculture Nutritionist

BSc MScJames Palathunkal

Developer

BScHJames Freeman

Technology Advisor

BSc

Được hỗ trợ bởi

Quan tâm tìm hiểu thêm?